Kliešťová encefalitída – kliešťový zápal mozgu

Kliešťová encefalitída je infekčné vírusové ochorenie, ktoré postihuje centrálnu nervovú sústavu. Ide o nákazu s prírodnou ohniskovosťou. Prírodné ohnisko je určitý biotop/lokalita, v ktorej sa uskutočňuje proces šírenia nákazy, v ktorom sa vyvinie vzájomný a dlhodobý vzťah medzi pôvodcom nákazy, rezervoárovými zvieratami a prenášačom nákazy, čo umožňuje prenos nákazy na vnímavých jedincov, ktorí v ohnisku žijú alebo do neho vstupujú. Pôvodcom nákazy je vírus kliešťovej encefalitídy, rezervoárom sú drobné myšovité cicavce a vtáky. Nákazu z divých zvierat môžu kliešte preniesť aj na domáce zvieratá, napr. kozy, ktorých produkty môžu byť tiež faktorom nákazy (surové mlieko, syry, ...). K nákaze u človeka dochádza 2 až 3 týždne po zaklieštení infikovaného kliešťa alebo po konzumácii nepasterizovaného mlieka alebo mliečnych výrobkov z infikovaného zvieraťa. Typický je dvojfázový klinický priebeh ochorenia. Prvá fáza sa prejavuje chrípkovými príznakmi – horúčka, bolesť hlavy, nevoľnosť, nechutenstvo, bolesti hlavy a svalov. Nasleduje bezpríznaková fáza ochorenia, ktorá trvá 1 - 20 dní. Pre druhú fázu ochorenia s odstupom niekoľkých dní sú charakteristické príznaky postihnutia centrálneho nervového systému -  stupňujúce sa silné bolesti hlavy, vracanie, stuhnutie šije, poruchy vedomia, pamäti až dezorientácia, závraty, nervové obrny. 

Chorobnosť na kliešťovú encefalitídu má v Slovenskej republike dlhodobo stúpajúci trend. Ochorenia boli za obdobie 5 rokov (2017 -2021) zaznamenané v každom kraji s najvyšším výskytom v Banskobystrickom kraji.

Kliešťová encefalitída je infekčné ochorenie vyvolané vírusom a antibiotiká v jej liečbe nie sú účinné. Liečba sa sústreďuje najmä na tlmenie príznakov ochorenia. Ochorenie môže zanechať aj dlhodobé následky rôzneho charakteru (bolesti hlavy, únava, porucha pamäti, koncentrácie, ochrnutie) a výnimočne končí smrťou. 

Účinným prostriedkom pred ochorením je očkovanie, ktoré okrem časti profesionálneho rizika patrí k odporúčaním očkovaniam. Odporúča sa všetkým vo veku od 1 roka, ktorí žijú v endemických oblastiach, ďalej osobám pracujúcim v týchto oblastiach alebo cestujúcim do rizikových oblastí. Očkovanie poskytuje mimoriadne účinnú ochranu a pozostáva z 3 očkovacích dávok očkovacej látky. Ochrana po takto vykonanom očkovaní trvá 3 roky, preto po ich uplynutí treba podať posilňovaciu dávku. V prípade nepasterizovaných mliečnych výrobkov, najmä ovčieho a kozieho pôvodu, odporúčame prevarenie surového mlieka pred konzumáciou. Syr vyrobený zo surového mlieka je potrebné aspoň opiecť z oboch strán. Vírus kliešťovej encefalitídy sa ničí pri teplote 70 °C. Súčasťou ochrany je aj ochrana pred prisatím kliešťa v prírode a to najmä vhodným oblečením, používaním repelentov, kontrola tela po návrate z prírody a vhodné odstránenie prisatého kliešťa.