Lymská borelióza

Lymská borelióza je bakteriálne myltisystémové ochorenie, ktoré je vyvolané spirochétou Borrelia burgdorferi sensu lato. Hlavným vektorom prenosu je infikovaný kliešť z rodu Ixodes. Vzhľadom na sezónnu aktivitu hlavného vektora prenosu nákazy sa najvyšší výskyt včasných klinických prejavov ochorenia zisťuje od júna do októbra, kým neskoré prejavy sa môžu vyskytovať po celý rok. Lymská borelióza je typická antropozoonóza s prírodnou ohniskovosťou. Medzi hlavné klinické prejavy patrí postihnutie kože, kĺbov, srdca a nervového systému, ktorému zvyčajne predchádza výskyt kožných lézií. Klinická manifestácia ochorenia zahŕňa tri štádiá:

  • pre prvé štádium sú typické kožné zmeny, tzv. erythema migrans. Koža okolo miesta vpichu sčervená, začervenanie sa šíri do okolia a súčasne centrum bledne. Pridruží sa i zvýšená teplota, únava, bolesti svalov a kĺbov,
  • druhé štádium - po týždňoch až mesiacoch - sa môže sa prejaviť postihnutím kože, kĺbov, nervového systému, srdca alebo svalového systému,
  • do klinického obrazu tretieho štádia - po niekoľkých mesiacoch až rokoch - patrí najmä postihnutie centrálneho nervového systému, kožné zmeny, zápaly kĺbov a očnej rohovky.
     

Liečba ochorenia je možná, vyžaduje si však dlhodobejšie podávanie antibiotík (ATB) - priemerne 3 - 4 týždne. 

V priebehu roka 2020 bolo na Slovensku hlásených 961 ochorení, čo je o 26 % viac oproti roku 2019 a o 3,4 % viac ako 5-ročný priemer. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov SR, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom a Žilinskom kraji. Ochorenia boli zaznamenané v každej vekovej skupine okrem 0 ročných, pričom najvyššia vekovošpecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 5-9 ročných. 

Borélie sú rozšírené na severnej pologuli. Borrelia burgdorferi sensu stricto je dominantným druhom na severoamerickom kontinente, ale vyskytuje sa aj v západnej časti Európy. 

Predpokladá sa, že aby človek mohol byť infikovaný, je potrebná prítomnosť kliešťa na koži viac ako 24 hodín. Preto každodenná prehliadka tela i odevu na prítomnosť kliešťov môže byť prevenciou vzniku ochorenia. Preventívne opatrenia sú teda zamerané na osobnú ochranu pred kliešťom, pretože neexistuje aktívne ani pasívne očkovanie. Obyvateľom v rizikových oblastiach sa doporučuje:

  • vyhýbať sa nebezpečným miestam ako je okraj lesa, vysoká tráva, krovie,
  • odporúča sa nosiť ošatenie pokrývajúce čo najväčšiu časť tela, hlavne dlhé nohavice a ponožky,
  • odev by mal byť svetlý, aby sa z neho dali odstrániť prípadne neprisaté kliešte,
  • na nekryté časti tela je vhodné použiť špeciálne repelenty odpudzujúce kliešte.