Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (RÚVZ ZH)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

RÚVZ ZH je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Eva Striežová.

Aktuality

Späť Používate vodu zo studne? Podeľte sa o svoje skúsenosti v dotazníku

Studne sú na Slovensku pomerne častým zdrojom zásobovania vodou, či už v oblastiach bez verejného vodovodu, alebo aj v obciach s verejným vodovodom. Jesseniova lekárska fakulta v Martine v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR pripravila dotazník pre ľudí, ktorí využívajú vodu z vlastnej studne.

Dotazník sa zameriava na postoje ľudí a starostlivosť o domovú studňu. Odpovede poslúžia pre vytváranie a plánovanie preventívnych opatrení zameraných na zabezpečenie kvality vody z domových studní. Vyplnenie dotazníka zaberie asi 10 minút. Nájdete ho na tomto odkaze. Vyplniť ho je možné do konca marca 2024.

Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Úrad verejného zdravotníctva SR

Plagát (pdf, 394 kB)