Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (RÚVZ ZH)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

RÚVZ ZH je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Eva Striežová.

Aktuality

Späť MOM - rozhodnutie o prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia

MOM - rozhodnutie o prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia

poskytovateľovi zdravotníckej starostlivosti MediPack, s.r.o. (IČO: 52502678)