Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (RÚVZ ZH)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

RÚVZ ZH je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Eva Striežová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 8. týždeň 2024

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 8. týždeň 2024

V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 498 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1121,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 29,56 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 14, t.j. chorobnosť 31,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 65,00 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15-19 ročných – 100 ochorení, t.j. chorobnosť 5194,8/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 0-5 ročných – 5 ochorení, t.j. chorobnosť 204,2/100 000 obyvateľov.

V okrese Žarnovica bolo v 8. kalendárnom týždni hlásených 487 ARO, t.j. chorobnosť 1948,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 9,31 %. Z nich CHPO bolo 77, t.j. chorobnosť 308,1/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 220,83 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 104 ochorení, t.j. chorobnosť 7079,6/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15-19 ročných – 9 ochorení, t.j. chorobnosť 807,2/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 8. kalendárnom týždni hlásených 124 ARO, t.j. chorobnosť 797,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 39,51 %. Z nich CHPO bolo 6, t. j. chorobnosť 38,6/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 50,00 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 18 ochorení, t.j. chorobnosť 1971,5/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných – 3 ochorenia, t. j. chorobnosť 328,6/100 000 obyvateľov.

Vírus chrípky A bol potvrdený v 1 prípade v okrese Žiar nad Hronom.

Komplikácie boli hlásené v 1 prípade v okrese Žarnovica.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.

 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ