Aktuality

Späť FIRST LEGO League 2024

11. ročník regionálneho turnaja robotickej súťaže
FIRST LEGO League 2024
SMsKC Žiar nad Hronom – 13.2.2024

Dňa 13.2.2024 sa v priestoroch MsKC v Žiari nad Hronom konalo regionálne kolo robotickej súťaže First Lego League. Súťažilo 14 šesťčlenných tímov žiakov základných škôl (Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen, Banská Bystrica, Bratislava, Ludanice a iné). Súťaž bola rozdelená do 2 kategóríí (6-10 roční a 11-16 roční žiaci).

Pracovníčky oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ Žiar nad Hronom záujemcom realizovali merania – krvného tlaku, celkového telesného tuku, vitálnej kapacity pľúc, dospelým podiel CO v dychu fajčiara a BMI. Deti mali možnosť si vyskúšať okuliare simulujúce opitosť. Vzbudilo to u nich veľký záujem a zábavu. V porovnaní s minulými ročníkmi sa tohto ročníka zúčastnilo viac žiakov I. stupňa ZŠ, ktorí prejavili vysoký záujem o   puzzle znázorňujúce stavbu ľudského tela. Deti usilovne vyplňovali aj hlavolamy a bludiská zamerané na ochranu zdravia. K dispozícii bol aj koberec na skákanie – nohy, kocka – cviky, a rôzne zdravotno – výchovné skladačky. 

Napriek tomu, že samotné podujatie „FLL“ bolo technického zamerania,  podarilo sa nám spestriť ho „zdravotným kútikom.“


 

RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu