Aktuality

Späť Čierny kašeľ stále aktuálny

Nachádzame sa v postcovidovom období a nechceme počuť o opatreniach, naopak sme v čase, kedy sa analyzujú pandemické opatrenia, či boli prísne, opodstatnené a pod. Konečne máme bežný život bez obmedzení a bránime sa počúvať o hrozbách ochorení. Nakoniec panuje názor, že ochorenia, proti ktorým sa desaťročia očkuje, sú dávno zabudnuté, staré...

V tom sa práve mýlime! Baktérie a vírusy sú stále prítomné, kolujú a čakajú na svoju príležitosť. Samozrejme, že cestovanie obyvateľstva k situácii prispieva. V súčasnej dobe sa presadzuje čierny kašeľ a vyhľadáva svojich hostiteľov, či už je to dieťa, ktoré prekonáva závažné ochorenie, proti  ktorému nemohlo byť riadne očkované, alebo dôchodca, ktorý si doprial osláviť životnú udalosť  vo väčšej spoločnosti. Alebo v modernej rodine, kde neúplne očkované dieťa prinesie domov respiračné ochorenie k svojmu niekoľkomesačnému súrodencovi, ktorého rodičia „chránia pred nepríjemným pichaním nezmyselných vakcín“. Ale potom pri záchvate kašľa, kedy dieťatko zmodralo a nebolo iného východiska,  ako rýchlo vyhľadať zdravotnícku pomoc a hospitalizáciu.

Áno, čierny kašeľ sa začína objavovať, baktéria Bordetella pertussis si našla svoje uplatnenie a tieto ochorenia  šíria infekciu ďalej. A pritom stačí tak málo. Rešpektovať, že očkovanie má zmysel, že je účinné a časovo správne nastavené, aby malé detičky neboli ohrozené a nemuseli byť zbytočne hospitalizované.

Záverom ešte využijeme príležitosť a prihovoríme sa k Vám, aby rodičia prehodnotili postoj k očkovaniu, skontrolovali, či dieťa má všetky základné očkovania, obrátili sa na svojich detských lekárov a doočkovali chýbajúce dávky. Proti ochoreniam , proti ktorým sa štandardne neočkuje, prípadne očkovacia látka neexistuje,  sa môžeme chrániť len nešpecificky, napríklad - časté dôkladné umývanie rúk mydlom a teplou vodou, časté vetranie vnútorných priestorov a posilňovanie imunitného systému zdravou životosprávou. 

Oddelenie epidemiológie
RÚVZ  Žiar nad Hronom