Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 10. týždeň 2024

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 10. týždeň 2024

V 10. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 440 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1027,1/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 11,65 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 29, t.j. chorobnosť 67,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 45,00 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15-19 ročných – 85 ochorení, t.j. chorobnosť 4415,6/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 15-19 ročných – 7 ochorení, t.j. chorobnosť 363,6/100 000 obyvateľov.

V okrese Žarnovica bolo v 10. kalendárnom týždni hlásených 433 ARO, t.j. chorobnosť 1732,6/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 3,84 %. Z nich CHPO bolo 28, t.j. chorobnosť 112,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 3,45 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 119 ochorení, t.j. chorobnosť 8100,7/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných – 5 ochorení, t.j. chorobnosť 340,4/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 10. kalendárnom týždni hlásených 159 ARO, t.j. chorobnosť 1022,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 13,11 %. Z nich CHPO bolo 17, t. j. chorobnosť 109,3/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 22,73 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15 19 ročných – 20 ochorení, t.j. chorobnosť 2724,8/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 60+ ročných – 10 ochorení, t.j. chorobnosť 258,0/100 000 obyvateľov.

Komplikácie ne boli hlásené.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.

 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ