Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 19. týždeň 2024

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 19. týždeň 2024

V 19. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 395 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 889,2/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 1,28 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 16, t.j. chorobnosť 36,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 6,67 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6-14 ročných – 134 ochorení, t.j. chorobnosť 3645,3/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 6-14 ročných – 8 ochorení, t.j. chorobnosť 217,6/100 000 obyvateľov.

V okrese Žarnovica bolo v 19. kalendárnom týždni hlásených 328 ARO, t.j. chorobnosť 1312,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 11,75 %. Z nich CHPO bolo 3, t.j. chorobnosť 12,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom nedošlo k zmene CHPO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6 14 ročných – 100 ochorení, t.j. chorobnosť 4875,7/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 20-59 ročných – 3 ochorenia, t.j. chorobnosť 21,7/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 19. kalendárnom týždni hlásených 118 ARO, t.j. chorobnosť 758,8/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 24,36 %. Z nich CHPO bolo 19, t. j. chorobnosť 122,2/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 11,76 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 18 ochorení, t.j. chorobnosť 1971,5/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 60+ ročných – 10 ochorení, t.j. chorobnosť 258,0/100 000 obyvateľov.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.

 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ