Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 18. týždeň 2024

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 18. týždeň 2024

V 18. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 390 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 877,9/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 10,34 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 15, t.j. chorobnosť 33,8/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 7,14 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6-14 ročných – 134 ochorení, t.j. chorobnosť 3645,3/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 6-14 ročných – 8 ochorení, t.j. chorobnosť 217,6/100 000 obyvateľov.

V okrese Žarnovica bolo v 18. kalendárnom týždni hlásených 306 ARO, t.j. chorobnosť 1224,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom nedošlo k zmene ARO. Z nich CHPO bolo 3, t.j. chorobnosť 12,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 50,00 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6 14 ročných – 80 ochorení, t.j. chorobnosť 3900,5/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných – 1 ochorenie, t.j. chorobnosť 68,1/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 18. kalendárnom týždni hlásených 156 ARO, t.j. chorobnosť 1003,2/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 23,53 %. Z nich CHPO bolo 17, t. j. chorobnosť 109,3/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 50,00 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6 14 ročných – 22 ochorení, t.j. chorobnosť 1603,5/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 60+ ročných – 7 ochorení, t.j. chorobnosť 180,6/100 000 obyvateľov.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.

 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ