Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 17. týždeň 2024

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 17. týždeň 2024

V 17. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 435 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 979,2/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 3,33 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 14, t.j. chorobnosť 31,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 16,67 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných – 94 ochorení, t.j. chorobnosť 3839,9/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 0-5 ročných – 5 ochorení, t.j. chorobnosť 204,2/100 000 obyvateľov.

V okrese Žarnovica bolo v 17. kalendárnom týždni hlásených 306 ARO, t.j. chorobnosť 1224,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 3,03 %. Z nich CHPO bolo 6, t.j. chorobnosť 24,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 57,14 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6 14 ročných – 97 ochorení, t.j. chorobnosť 4729,4/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných – 2 ochorenia, t.j. chorobnosť 136,1/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 17. kalendárnom týždni hlásených 204 ARO, t.j. chorobnosť 1311,8/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 13,33 %. Z nich CHPO bolo 34, t. j. chorobnosť 218,6/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 88,89 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15 19 ročných – 23 ochorení, t.j. chorobnosť 3133,5/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 60+ ročných – 19 ochorení, t.j. chorobnosť 490,2/100 000 obyvateľov.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.

 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ