Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 16. týždeň 2024

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 16. týždeň 2024

V 16. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 421 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 947,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 16,62 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 12, t.j. chorobnosť 27,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 55,56 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15-19 ročných – 65 ochorení, t.j. chorobnosť 3376,6/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 0-5 ročných – 7 ochorení, t.j. chorobnosť 285,9/100 000 obyvateľov.

V okrese Žarnovica bolo v 16. kalendárnom týždni hlásených 297 ARO, t.j. chorobnosť 1188,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 9,73 %. Z nich CHPO bolo 14, t.j. chorobnosť 56,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 250,00 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 60 ochorení, t.j. chorobnosť 4084,4/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných – 5 ochorení, t.j. chorobnosť 340,4/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 16. kalendárnom týždni hlásených 148 ARO, t.j. chorobnosť 951,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 17,32 %. Z nich CHPO bolo 18, t. j. chorobnosť 115,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom nedošlo k zmene CHPO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 12 ochorení, t.j. chorobnosť 1314,3/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 60+ ročných – 14 ochorení, t.j. chorobnosť 361,2/100 000 obyvateľov.

Vírus chrípky B bol potvrdený v 1 prípade v okrese Žiar nad Hronom.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.

 

 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ