Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 14. týždeň 2024

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 14. týždeň 2024

V 14. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 522 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1310,6/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 14,47 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 17, t.j. chorobnosť 42,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 39,29 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných – 122 ochorení, t.j. chorobnosť 4983,7/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 0-5 ročných – 7 ochorení, t.j. chorobnosť 285,9/100 000 obyvateľov. 

V okrese Žarnovica bolo v 14. kalendárnom týždni hlásených 323 ARO, t.j. chorobnosť 1507,9/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 9,01 %. Z nich CHPO bolo 21, t.j. chorobnosť 98,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 133,33 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 67 ochorení, t.j. chorobnosť 4560,9/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15-19 ročných – 3 ochorenia, t.j. chorobnosť 269,1/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 14. kalendárnom týždni hlásených 250 ARO, t.j. chorobnosť 2009,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 77,30 %. Z nich CHPO bolo 18, t. j. chorobnosť 144,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 80,00 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 59 ochorení, t.j. chorobnosť 6462,2/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 20-59 ročných – 15 ochorení, t.j. chorobnosť 231,1/100 000 obyvateľov.

Vírus chrípky B bol potvrdený v 1 prípade v okrese Žiar nad Hronom.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.

 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ