Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 13. týždeň 2024

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 13. týždeň 2024

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 456 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1066,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 13,64 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 28, t.j. chorobnosť 65,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 20,00 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných – 99 ochorení, t.j. chorobnosť 4044,1/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 0-5 ročných – 9 ochorení, t.j. chorobnosť 367,6/100 000 obyvateľov. 

V okrese Žarnovica bolo v 13. kalendárnom týždni hlásených 355 ARO, t.j. chorobnosť 1657,3/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 5,08 %. Z nich CHPO bolo 9, t.j. chorobnosť 42,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 50,00 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 64 ochorení, t.j. chorobnosť 5808,9/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15-19 ročných – 2 ochorenia, t.j. chorobnosť 239,2/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 13. kalendárnom týždni hlásených 141 ARO, t.j. chorobnosť 1133,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 23,37 %. Z nich CHPO bolo 10, t. j. chorobnosť 80,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 50,00 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15 19 ročných – 16 ochorení, t.j. chorobnosť 2179,8/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 60+ ročných – 7 ochorení, t.j. chorobnosť 240,8/100 000 obyvateľov.

Vírus chrípky A bol potvrdený v 1 prípade v okrese Žiar nad Hronom.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.

 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ