Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 12. týždeň 2024

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 12. týždeň 2024

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 528 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1234,3/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 41,94 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 35, t.j. chorobnosť 81,8/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 105,88 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných – 109 ochorení, t.j. chorobnosť 4452,6/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 6-14 ročných – 15 ochorení, t.j. chorobnosť 408,1/100 000 obyvateľov. 

V okrese Žarnovica bolo v 12. kalendárnom týždni hlásených 374 ARO, t.j. chorobnosť 1760,6/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 12,62 %. Z nich CHPO bolo 18, t.j. chorobnosť 84,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 10,00 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 93 ochorení, t.j. chorobnosť 6330,8/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných – 4 ochorenia, t.j. chorobnosť 272,3/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 12. kalendárnom týždni hlásených 184 ARO, t.j. chorobnosť 1479,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 8,88 %. Z nich CHPO bolo 20, t. j. chorobnosť 160,8/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 16,67 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 30 ochorení, t.j. chorobnosť 3285,9/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 60+ ročných – 12 ochorení, t.j. chorobnosť 412,8/100 000 obyvateľov.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.

 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ