Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 11. týždeň 2024

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 11. týždeň 2024

V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 372 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 837,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 15,45 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 17, t.j. chorobnosť 38,3/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 41,38 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6-14 ročných – 112 ochorení, t.j. chorobnosť 3046,8/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 0-5 ročných – 8 ochorení, t.j. chorobnosť 326,8/100 000 obyvateľov. 

V okrese Žarnovica bolo v 11. kalendárnom týždni hlásených 428 ARO, t.j. chorobnosť 2283,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 1,15 %. Z nich CHPO bolo 20, t.j. chorobnosť 106,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 28,57 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 102 ochorení, t.j. chorobnosť 6943,5/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6-14 ročných – 7 ochorení, t.j. chorobnosť 341,3/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 11. kalendárnom týždni hlásených 169 ARO, t.j. chorobnosť 1358,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 6,29 %. Z nich CHPO bolo 24, t. j. chorobnosť 192,9/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 41,18 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 30 ochorení, t.j. chorobnosť 3285,9/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 60+ ročných – 9 ochorení, t.j. chorobnosť 309,6/100 000 obyvateľov.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v okrese Žarnovica 1x v základnej škole.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.

 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ