Iné zmluvy

Číslo zmluvy Dodávateľ IČO dodávateľa Názov zmluvy / dodatku Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Suma v €
 

40/2011/NP

 

Mesto Vranov nad Topľou

33 29 33

 

 

Zmluva o nájme NP

 

01.04.2011

§ 47a OZ

01.04.2011

980,29/mes.

35711162

Slovanet, a.s. Bratislava

35765143

Zmluva o internetovom pripojení

27.06.2011

01.07.2011

27.06.2011

 

96,00/mes.

 

1/2011

Ing. M. Hurný - služby PO

37353314

Dodatok k mandátnej zmluve PO

15.06.2011

01.07.2011

15.06.2011

23,40/mes.

11/2011/VT

Vranovská nemocnica n.o.

37887068

Dohoda o skončení zmluvy o poskytovaní služieb

26.10.2011

31.10.2011

26.10.2011

0

1/2012/VT

Zamestnanecký dôverník, zástupca zamestnancov RÚVZ

 

Dohoda o úprave služobných a prac. podmienok na r.2012

27.1.2012

1.1.2012

31.12.2012

0

 

Slovanet, a.s., Bratislava

35765143

Dodatok č. 1 k zmluve č. 35711162

30.11.2013

01.12.2013

30.06.2014

91,20 €

7/2014/VT

Mesto Vranov n. T

 

Dodatok č. 1 k zmluve č.40/2011/NP

07.07.2014

§ 47a OZ

neurčitá

837,48 €