Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Skúšky (overenie) odbornej spôsobilosti pre jednotlivé činnosti sa budú konať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 91/4, v uvedených termínoch.

Termín skúšky si aktuálne skontrolujte na tejto stránke. Môže sa stať, že z vážnych organizačných dôvodov bude konkrétny termín, ktorý máte uvedený na pozvánke na skúšku zrušený, prípadne zmenený.