Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou (RÚVZ VT)

má územnú pôsobnosť pre okres Vranov nad Topľou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Monika Kurucová, MPH.

Aktuality

Späť Svetový deň zdravia - 9. apríl 2024

V rámci Svetového dňa zdravia a prevencie vzniku kardiovaskulárnych ochorení Vás pozývame na:

  • meranie krvného tlaku a tepovej frekvencie
  • biochemické vyšetrenie krvi – (odber z prsta) – celkový cholesterol, HDL, LDL, trigliceridy a glukóza

Analýza prístrojom na meranie stavby ľudského tela, kde okrem váhy

  • vyhodnocujeme BMI (body mass index)
  • množstvo tuku v tele v % (5 % – 60 %)
  • množstvo kostrového svalstva (v %)
  • množstvo viscerálneho (medziorgánového) tuku (v 30 úrovniach)
  • hodnotu pokojového metabolizmu (v kcal)

Na meranie je potrebné prísť na lačno. Odbery sa vykonávajú od 7:30 do 11:00 na:

RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou
Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov nad Topľou
E-mail: vt.poradna@uvzsr.sk 
Telefón: 057/ 44 64 631