Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou (RÚVZ VT)

má územnú pôsobnosť pre okres Vranov nad Topľou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Monika Kurucová, MPH.

Aktuality

Späť Vyhlásenie víťaza 2. ročníka výtvarnej súťaže realizovanej pri príležitosti Svetového dňa obezity 2024

Víťazom 2. ročníka výtvarnej súťaže realizovanej pri príležitosti Svetového dňa obezity 2024 sa stal 4. ročník ZŠ Ondavské Matiašovce.