Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou (RÚVZ VT)

má územnú pôsobnosť pre okres Vranov nad Topľou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Monika Kurucová, MPH.

Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Vranov nad Topľou dňa 9.2.2024

Dňa 09.02.2024 boli na RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou hlásené 1 nové ochorenie na VHA.
Kumulatívne k 09.02.2024 evidujeme 361 ochorení na VHA.
V súčasnosti v územnej pôsobnosti RÚVZ máme 11 aktívnych ohnísk v obciach: mesto Hanušovce nad Topľou, Prosačov, Malá Domaša, Čaklov, Zámutov, Banské, Soľ, Kamenná Poruba, Vranov nad Topľou, Sačurov, Čemerné. 

Mesto Hanušovce nad Topľou
Dňa 09.02.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA. 
Ide o ohnisko so sporadickým prípadom.

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • rozhodnutie pre školské zariadenie o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ... 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška č. 11/2024 zo dňa 02.02.2024 

Obec Prosačov
Dňa 09.02.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA. 
Kumulatívne boli potvrdené 3 ochorenia na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • rozhodnutie pre školské zariadenie o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ... 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška č. 10/2024 zo dňa 01.02.2024 

Obec Malá Domaša
Dňa 09.02.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. 
Ide o ohnisko so sporadickým prípadom.

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • rozhodnutie pre školské zariadenie o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ... 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška č. 9/2024 zo dňa 01.02.2024

Obec Sačurov 
Dňa 09.02.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA. 
Kumulatívne bolo potvrdených 81 ochorení na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • vydaná verejná vyhláška č. 24/2023 zo dňa 7.11.2023
 • zákaz hromadných podujatí
 • rozhodnutie pre predškolské a školské zariadenia o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ... 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška 41/2023 zo dňa 1.12.2023 a zrušenie vyhlášky č. 24/2023
 • vydaná vyhláška na mimoriadne očkovanie 42/2023 zo dňa 1.12.2023

Obec Soľ 
Dňa 09.02.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA. 
Kumulatívne bolo potvrdených 13 ochorení na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • zákaz hromadných podujatí
 • rozhodnutie pre predškolské a školské zariadenia o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ... 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška č. 30/2023 zo dňa 24.11.2023 

Obec Banské
Dňa 09.02.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenie na VHA. 
Kumulatívne bolo potvrdených 40 ochorení na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • zákaz hromadných podujatí
 • rozhodnutie pre predškolské a školské zariadenia o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ... 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška č. 44/2023 zo dňa 06.12.2023

Obec Kamenná Poruba
Dňa 09.02.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. 
Kumulatívne bolo potvrdených 30 ochorení na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • zákaz hromadných podujatí
 • rozhodnutie pre predškolské a školské zariadenia o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ... 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška č. 23/2023 zo dňa 30.10.2023 

Obec Zámutov
Dňa 09.02.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA. 
Kumulatívne bolo potvrdených 20 ochorení na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • zákaz hromadných podujatí
 • rozhodnutie pre predškolské a školské zariadenia o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ... 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška č. 36/2023 zo dňa 28.11.2023 

Obec Čaklov
Dňa 09.02.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA. 
Kumulatívne bolo hlásených 8 ochorení na VHA.

Opatrenia prijaté v obci:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • rozhodnutie pre školské zariadenie o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ... 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška č. 8/2024 zo dňa 01.02.2024 a zákaz hromadných podujatí v obci

Mesto Vranov nad Topľou
Ulica Domašská

Dňa 09.02.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. 
Kumulatívne bolo hlásených 7 ochorení na VHA.

Prijaté opatrenia:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • rozhodnutie pre školské zariadenie o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ... 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná vyhláška č. 45/2023 zo 6.12.2023
 • vydaná vyhláška na mimoriadne očkovanie žiakov ZŠ Hencovce č. 46/2023 zo 6.12.2023

Mesto Vranov nad Topľou
Ulica Cintorínska

Dňa 09.02.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA. 
Kumulatívne bolo hlásených 17 ochorení na VHA.

Prijaté opatrenia:

 • kontaktom nariadený lekársky dohľad a aktívna imunizácia
 • rozhodnutie pre školské zariadenie o vykonávaní dezinfekcie povrchov, hračiek ... 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty, obchodov s potravinami
 • distribúcia letákov, osveta...
 • vydaná verejná vyhláška č. 49/2023 zo dňa 18.12.2023 

Neaktívne ohniská:

Obec Poša 
Dňa 28.12.2023 ubehlo 50 dní od posledného potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Pošu ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Vranov nad Topľou.

Obec Nižný Hrabovec
Dňa 26.1.2024 ubehlo 50 dní od posledného potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Nižný Hrabovec ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Vranov nad Topľou.

Obec Vechec 
Dňa 27.1.2024 ubehlo 50 dní od posledného potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Vechec ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Vranov nad Topľou.

Obec Rudlov
Dňa 05.02.2024 ubehlo 50 dní od posledného potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Rudlov ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Vranov nad Topľou.

Obec Nižný Hrušov
Dňa 06.02.2024 ubehlo 50 dní od posledného potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Nižný Hrušov ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Vranov nad Topľou.

Obec Sedliská 
Dňa 06.02.2024 ubehlo 50 dní od posledného potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Sedliská ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Vranov nad Topľou.