Ponuka voľných pracovných / štátnozamestnaneckých miest v RÚVZ v Trebišove

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 2, 075 01 Trebišov,

momentálne nemá vyhlásené žiadne výberové konanie.