Mobilné odberové miesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

SUBJEKT MIESTO PREVÁDZKOVANIA ROZHODNUTIE -
DÁTUM ZVEREJNENIA
Ing. Pavel Tkáč
IČO 40939227
ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Polyfunkčný objekt, M. R. Štefánika 3767/56 E, 075 01 Trebišov zrušené (.pdf 141 kB) 21.11.2022
vydané (.pdf 108 kB) 22.7.2021
Obec Pribeník
IČO 00331856
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, S. Petöfiho 276, 076 51 Pribeník zrušené (.pdf 141 kB) 8.11.2022
pozastavené (.pdf 138kB) 15.6.2022
pozastavené (.pdf106kB) 23.12.2021
pozastavené (.pdf 103 kB) 14.7.2021
vydané (.pdf 105 kB)  28.1.2021
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
IČO 00416274
RT-PCR testovanie COVID-19, Konečná 1794/5, 07501 Trebišov vydané (.pdf 143 kB) 31.8.2022
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
IČO 00416274
ZRUŠENÉ: RT-PCR testovanie COVID-19, M. R. Štefánika 66/5, 07501 Trebišov zrušené (.pdf 143 kB) 31.8.2022
vydané (.pdf 105 kB) 18.11.2021
Agneša Cicuová
IČO 53013425
ZRUŠENÉ: ul. Hlavná 660/60, 077 01 Kráľovský Chlmec zrušené (.pdf 140 kB) 8.8.2022
pozastavené (.pdf 140 kB) 9.3.2022
vydané (.pdf 107 kB) 17.12.2021
Agneša Cicuová
IČO 53013425
Antigénové testovanie COVID-19, Drevený stánok, Hlavná 528/1, 07701 Kráľovský Chlmec pozastavené (.pdf 110 kB) 4.10.2021
vydané (.pdf 142 kB) 5.3.2021)
Obec Brehov
IČO 00331376
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná 2/55, 076 05 Brehov zrušené (.pdf 139 kB) 1.8.2022
pozastavené (.pdf 142 kB) 21.7.2021
vydané (.pdf 104 kB) 21.1.2021
KirályDent s.r.o.
IČO 44064241
Kultúrny dom, Námestie sv. Cyrila a Metoda 42/25, 07801
Sečovce
vydané (.pdf 108 kB) 29.7.2021)
KirályDent s.r.o.
IČO 44064241
POZASTAVENÉ: Námestie sv. Cyrila a Metoda 1717/79, 078 01 Sečovce pozastavené (.pdf 141 kB) 14.7.2022
vydané (.pdf 141 kB) 5.1.2022
zrušené (.pdf 106 kB) 27.7.2021
vydané (.pdf 142 kB) 25.1.2021)
Obec Sirník
IČO 00331902
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná ulica 152/21, 076 03 Sirník zrušené (.pdf 139 kB) 14.6.2022
vydané  (.pdf 106 kB) 22.1.2022
GH Medical s.r.o.
IČO 50676474
ZRUŠENÉ: Mestské kultúrne stredisko, M.R.Štefánika 1978/53, 075 01 Trebišov zrušené (.pdf 142 kB) 25.5.202
pozastavené (.pdf 142kB) 22.10.2021
pozastavené (.pdf 142kB) 16.7.2021
vydané (.pdf 108kB) 28.1.2021
SM Personal Agency s. r. o. IČO 53967551 POZASTAVENÉ: unimobunka, M.R.Štefánika 751/8, 075 01 Trebišov pozastavené (.pdf 142 kB) 12.5.2022
vydané (.pdf 109 kB) 26.10.2021
SM Personal Agency s. r. o. IČO 53967551 ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, Námestie sv. Cyrila a Metoda 42/25, 07801 Sečovce zrušené (.pdf 142 kB) 23.2.2022
vydané (.pdf 109 kB) 12.1.2022
SlovakTransLine, s.r.o.
IČO 44436858
Antigénové testovanie COVID-19, KaSS (parkovisko – testovanie v pristavenom autobuse),
Škultétyho 1632/37, 07501 Trebišov
vydané (.pdf 108 kB) 28.7.2021
SlovakTransLine, s.r.o.
IČO 44436858
ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Azylový dom, M. R. Štefánika 259/66, 07501 Trebišov zrušené (.pdf 106 kB) 28.10.2021
vydané (.pdf 106kB) 28.1.2021
SlovakTransLine, s.r.o.
IČO 44436858
ZRUŠENÉ: prízemie bytového domu, Obchodná 13/27, 078 01 Sečovce zrušené (.pdf 141 kB) 5.5.2022
vydané (.pdf 111 kB) 15.12.2021
 
Mesto Čierna nad Tisou IČO 00331465 ZRUŠENÉ: Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou. zrušené (.pdf 141 kB) 12.4.2022
pozastavené (.pdf 105 kB) 17.8.2021
vydané  (.pdf 107 kB) 22.1.2021
Obec Zemplínska Teplica
IČO 00332194
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná ulica 342/37, 076 64 Zemplínska Teplica zrušené (.pdf 1047 kB) 18.2.2022
pozastavené (.pdf 104 kB) 28.7.2021
vydané (.pdf 106 kB) 13.1.2021 
Obec Michaľany
IČO 00331759
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná ulica 108/89, 076 14 Michaľany zrušené (.pdf 103 kB) 16.2.2022
vydané (.pdf 105 kB) 31.12.2020
Obec Zbehňov
IČO 00332160
ZRUŠENÉ: Obecný úrad (Kultúrny dom), Hlavná ulica 68/30A, 078 01 Zbehňov zrušené (.pdf 141 kB) 8.2.2022
pozastavené (.pdf 103 kB) 9.11.2021
pozastavené (.pdf 105 kB) 27.7.2021
vydané (.pdf 104 kB) 21.1.2021
Mesto Sečovce
IČO 00331899
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Námestie sv. Cyrila a Metoda 42/25, 078 01 Sečovce. zrušené (.pdf 106 kB) 4.1.2022
vydané (.pdf 109 kB) 18.1.2021
Mesto Sečovce
IČO 00331899
ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Komunitné centrum (vestibul), Nová 1273/74, 07801 Sečovce zrušené (.pdf 145 kB) 4.4.2023
vydané (.pdf 105 kB) 5.1.2021
Obec Kysta
IČO 00331651
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Kvetná ulica 73/2, 076 02 Kysta zrušené (.pdf 107 kB) 3.1.2022
pozastavené (.pdf 107 kB) 15.7.2021
vydané (.pdf  106kB) 19.1.2021
Obec Čeľovce
IČO 00331414
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná ulica 72/49, 076 17 Čeľovce. zrušené (.pdf 104 kB) 3.1.2022
pozastavené (.pdf 104 kB) 16.7.2021
vydané (.pdf 103 kB) 21.1.2021
Obec Zemplínske Jastrabie
IČO 00332216
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Cintorínska 220/13, 076 05 Zemplínske Jastrabie zrušené (.pdf 104 kB) 12.11.2022
pozastavené (.pdf  104kB) 15.7.2021
vydané (.pdf 104 kB) 15.7.2021
NsP Trebišov, a.s.
IČO 36597376
Nemocnica s poliklinikou, SNP 1079/76, 07501 Trebišov vydané (.pdf 106 kB) 9.11.2021
NsP Trebišov, a.s.
IČO 36597376
Nemocnica s poliklinikou, SNP 1079/76, 07501 Trebišov vydané (.pdf 105 kB) 7.7.2020
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. IČO 36588181 ZRUŠENÉ: Michalský dvor, Obchodná 176/28, 078 01 Sečovce zrušené (.pdf 107 kB) 28.10.2021
vydané (.pdf  104kB) 27.1.2021
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. IČO 36588181 Antigénové testovanie COVID-19, KaSS, Škultétyho 1632/37, 07501 Trebišov vydané (.pdf  103kB) 27.1.2021
Obec Boťany
IČO 00331350
ZRUŠENÉ: Obecný úrad (Kultúrny dom), Kvetná ulica 243/1, 076 43 Boťany zrušené (.pdf 107 kB) 28.10.2021
pozastavené (.pdf 105 kB) 3.8.2021
vydané (.pdf 104 kB) 21.1.2021
Pharm - bes s.r.o.
IČO 36598020
ZRUŠENÉ:  Polyfunkčný objekt, M. R. Štefánika 3767/56E, 07501 Trebišov zrušené (.pdf 103 kB) 16.7.2021
vydané (.pdf 142 kB) 28.1.2021
Pharm - bes s.r.o.
IČO 36598020
Antigénové testovanie COVID-19, Sanitas ZP, M. R. Štefánika 3769/33A, 07501 Trebišov vydané (.pdf 106 kB) 5.10.2021
 
ADOS CARE, s.r.o.
IČO 53073185
2 unimobunky, Komenského 1917/7, 075 01 Trebišov vydané (.pdf 113 kB) 21.7.2021
vydané (.pdf 104 kB) 26.4.2021
Obec Svätuše
IČO 00331830
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Kvetná 151/1, 076 83 Svätuše zrušené (.pdf 116 kB) 16.7.2021
vydané (.pdf 103 kB) 5.2.2021
Obec Hrčeľ
IČO 00331546
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná 5/39, 076 15 Hrčeľ zrušené (.pdf 143 kB) 15.2.2023
pozastavené (.pdf 103 kB) 16.7.2021
vydané (.pdf 104 kB) 31.12.2020 
Obec Čierna
IČO 00331457
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná 24/17, 076 43 Čierna zrušené (.pdf 143 kB)15.2.2023
pozastavené (.pdf 103 kB) 16.7.2021
vydané (.pdf 142 kB) 22.2.2021
Mesto Kráľovský Chlmec IČO 00331619 ZRUŠENÉ: Telocvičňa, Základná škola, L. Kossutha 580/56, 07701 Kráľovský Chlmec zrušené (.pdf 144 kB) 4.4.2023
pozastavené (.pdf 104 kB) 16.7.2021
vydané (.pdf  105 kB) 31.12.2020
AL VITALIS s.r.o.
IČO 36600237
ZRUŠENÉ: Chocolate Brown Studio, M. R. Štefánika 751/10, 075 01 Trebišov zrušené (.pdf 103 kB) 16.7.2021
vydané (.pdf 142 kB) 28.1.2021
Obec Slovenské Nové Mesto IČO 00331929 POZASTAVENÉ: Základná škola, Školská 200/19, 076 33 Slovenské Nové Mesto pozastavené (.pdf 103 kB) 16.7.2021
vydané (.pdf  105 kB) 22.1.2021
Obec Dvorianky
IČO 00331511
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Lipová 79/1, 076 62 Dvorianky zrušené (.pdf 143 kB) 20.2.2023
pozastavené (.pdf 103 kB) 16.7.2021
vydané (.pdf  104 kB) 21.1.2021
Obec Boľ
IČO 00331333
ZRUŠENÉ:  Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Školská ulica 233/7, 076 33 Boľ zrušené (.pdf 143 kB) 20.3.2023
pozastavené (.pdf 103 kB) 16.7.2021
vydané (.pdf 104 kB) 31.12.2020
Obec Borša
IČO 00331341
ZRUŠENÉ: Základná škola s materskou školou Borša, Ružová ulica 304/1, 076 32 Borša zrušené (.pdf 143 kB) 21.3.2023
pozastavené (.pdf 103 kB) 16.7.2021
vydané (.pdf  104 kB) 30.12.2021
Obec Zemplínske Hradište
IČO 00332208
ZRUŠENÉ: Obchodná budova (kultúrna sála), Námestie bocianov 246/2, 076 01 Zemplínske Hradište zrušené (.pdf  142 kB) 15.7.2021
vydané (.pdf  104 kB) 21.1.2021
Obec Kašov
IČO 00331589
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov zrušené (.pdf 142 kB) 15.7.2021
vydané (.pdf  106 kB) 22.1.2021
Obec Vojka
IČO 00332143
ZRUŠENÉ: Obecný úrad (exteriér a interiér), Hlavná ulica 84/26, 076 83 Vojka zrušené (.pdf 143 kB) 14.7.2021
vydané (.pdf 103 kB) 19.4.2021
vydané (.pdf 104 kB) 29.1.2021
Obec Rad
IČO 00331872
ZRUŠENÉ: Objekt bývalej MŠ, Chlmecká ulica 167/2, 076 37 Rad  zrušené (.pdf 140 kB) 28.2.2023
pozastavené (.pdf 103kB) 14.7.2021
vydané (.pdf  kB) 28.1.2021
Obec Zatín
IČO 00332151
ZRUŠENÉ: Obecný úrad (exteriérové priestory), Hlavná ulica 241/45, 076 53 Zatín. zrušené (.pdf  kB) 14.7.2021
vydané (.pdf  kB) 26.4.2021
Obec Biel
IČO 00331317
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná ulica 115/47, 07641 Biel

zrušené (.pdf  140kB) 28.2.2023
pozastavené (.pdf  104kB) 14.7.2021
vydané (.pdf  104kB) 18.1.2021

Obec Svätá Mária
IČO 00331325
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Bodrog 29, 076 35 Svätá Mária zrušené (.pdf  141kB) 28.2.2023
pozastavené (.pdf  103kB) 14.7.2021
vydané (.pdf 104kB) 29.1.2021
MEDICOR SOCIAL SERVICES n.o.
IČO 50355554
POZASTAVENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, autobus SOR C 9,5 (EvČ TV745DR); autobus MAN (EvČ TV080DN), Paričovská 1506/26, 07501 Trebišov pozastavené (.pdf  107kB) 27.7.2021
vydané (.pdf  104kB) 23.3.2021
Ciger s.r.o.
IČO 50720970
Antigénové testovanie COVID-19, Samostatný objekt, Gorkého 666/1, 07501 Trebišov vydané (.pdf  kB) 2.3.2021
Obec Trnávka
IČO 00332011
Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, Sečovská 82/4, 07801 Trnávka vydané (.pdf  kB) 8.2.2021
Obec Veľký Horeš
IČO 00332089
ZRUŠENÉ: Spoločenský dom, Hlavná ulica 23/70, 07652 Veľký Horeš zrušené (.pdf 144kB) 10.3.2023
vydané (.pdf  kB) 28.1.2021
Obec Svinica
IČO 00331988
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná 75/3, 07637 Svinica

zrušené (.pdf 143kB) 20.2.2023
vydané (.pdf  kB) 28.1.2021

Obec Černochov
IČO 00331431
ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, Lesná 129/10, 07632 Černochov zrušené (.pdf 143kB) 15.2.2023
pozastavené (.pdf  106kB) 17.8.2021
vydané (.pdf  106kB) 28.1.2021
Obec Veľké Trakany
IČO 00332071
ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, Rákócziho 419, 07642 Veľké Trakany zrušené (.pdf 144kB) 10.3.2023
vydané (.pdf  104kB) 28.1.2021
LEHA, s.r.o.
IČO 36588393
ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Centrum voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, 07501 Trebišov

vydané (.pdf  107kB) 28.1.2021
zrušené (.pdf 155kB) 17.4.2024

Obec Leles
IČO 00331686
Základná škola – Alapiskola, Oriešková 211, 07684 Leles vydané (.pdf  106kB) 22.1.2021
Obec Leles
IČO 00331686
ZRUŠENÉ: Reštaurácia Latorica, Hlavná 207, 07684 Leles zrušené (.pdf 143kB) 10.3.2023
vydané (.pdf  106kB) 22.1.2021
Obec Zatín
IČO 00332151
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná ulica 114/60, 07653 Zatín vydané (.pdf  106kB) 22.1.2021
Obec Veľká Tŕňa
IČO 00332003
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná ulica 122/3, 07682 Veľká Tŕňa zrušené (.pdf  139kB) 4.1.2023
vydané (.pdf  104kB) 22.1.2021
Obec Vojčice
IČO 00332135
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Ulica P. O. Hviezdoslava 408/1, 07622 Vojčice zrušené (.pdf 142kB ) 6.2.2023
vydané (.pdf  104kB) 22.1.2021
Obec Kazimír
IČO 00331597
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná ulica 252/129, 07613 Kazimír zrušené (.pdf 143kB ) 10.3.2023
vydané (.pdf  106kB) 21.1.2021
Obec Hriadky
IČO 00331554
ZRUŠENÉ: Obecný úrad (Kultúrny dom), Hlavná 45/11, 07622 Hriadky zrušené (.pdf 140kB ) 15.3.2023
vydané (.pdf  104kB) 21.1.2021
Obec Zemplínsky Branč
IČO 00332224
Kultúrny dom, Kostolná ulica 42/2, 07602 Zemplínsky Branč zrušené (.pdf 144kB) 3.2.2023
vydané (.pdf  104kB) 21.1.2021
Obec Nižný Žipov IČO 00331775 ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná ulica 177/5, 07617 Nižný Žipov zrušené (.pdf 144kB) 3.3.2023
vydané (.pdf  106kB) 21.1.2021
Obec Bačka
IČO 00331279,
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná ulica 130, 07684 Bačka zrušené (.pdf 143kB) 10.3.2023
vydané (.pdf  104kB) 21.1.2021
Obec Brehov
IČO 00331376
Kultúrny dom, Hlavná 2/55, 07605 Brehov vydané (.pdf  104kB) 21.1.2021
Obec Zemplínska Nová Ves
IČO 00332186
POZASTAVENÉ: Kultúrny dom Zemplínsky Klečenov, Úporská ulica 42/5, 07616 Zemplínska Nová Ves pozastavené (.pdf  105kB) 27.7.2021
vydané (.pdf  108kB) 21.1.2021
Obec Cejkov
IČO 00331406
 
ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom (sála), Hlavná 334/62, 07605 Cejkov zrušené (.pdf 143kB) 15.2.2023
vydané (.pdf  105kB) 21.1.2021
Obec Novosad
IČO 00331783
Antigénové testovanie COVID-19, Obecný úrad, Hlavná ulica 144/47, 07602 Novosad vydané (.pdf  103kB) 21.1.2021
Obec Novosad
IČO 00331783
Základná škola Novosad, Letná ulica 90/1, 07602 Novosad vydané (.pdf  103kB) 31.12.2020
Mesto Trebišov
IČO 00331996
ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Základná škola (vestibul), Ivana Krasku 342/1, 07501 Trebišov 87-00331996-A0002: mobilné odb zrušené (.pdf 143kB) 20.2.2023
vydané (.pdf  105kB) 21.1.2021
Obec Parchovany
IČO 00331813
ZRUŠENÉ:Antigénové testovanie COVID-19, Komunitné centrum, Lipová ulica 169/2, 07662 Parchovany zrušené (.pdf 144kB) 10.3.2023
vydané (.pdf  104kB) 13.1.2021
Obec Malý Horeš IČO 00331724 ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, Družstevná 233/33, 07652 Malý Horeš zrušené (.pdf 144kB) 20.2.2023
vydané (.pdf  105kB) 13.1.2021
Obec Zemplínska Teplica
IČO 00332194
Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, Hlavná ulica 316/47, 07664 Zemplínska Teplica vydané (.pdf  104kB) 13.1.2021
 
Obec Streda nad Bodrogom
IČO 00331970
ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Základná škola (vestibul), Školská 820/2, 07631 Streda nad Bodrogom zrušené (.pdf 144kB) 13.4.2023
vydané (.pdf  109kB) 5.1.2021
Obec Kuzmice IČO 00331643 ZRUŠENÉ: Telocvičňa, ZŠ a MŠ Kuzmice, Hlavná 267/160, 07612 Kuzmice zrušené (.pdf 144kB) 10.3.2023
vydané (.pdf 104kB) 31.12.2020
Obec Parchovany
IČO 00331813
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná ulica 470/22, 07662 Parchovany zrušené (.pdf 144kB) 10.3.2023
vydané (.pdf 104kB) 31.12.2020
Obec Čerhov
IČO 00331422
Kultúrny dom, 07681 Čerhov vydané (.pdf 104kB) 30.12.2020
Obec Somotor
IČO 00331945,
ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Obchodná ulica 39/7, 07635 Somotor zrušené (.pdf 144kB) 15.2.2023
pozastavené (.pdf  106kB) 28.7.2021
vydané (.pdf 105kB) 30.12.2020
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
IČO 31936415
ZRUŠENÉ: vestibul klubu 21. mpr, brig. gen. Jána Nálepku, Kpt. Nálepku 1433/1, 07501 Trebišov zrušené (.pdf 107kB) 27.7.2021
vydané (.pdf 106kB) 9.12.2020
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec IČO 45737967 Nemocnica s polikinikou, Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec vydané (.pdf 105kB) 16.10.2020
synlab slovakia s. r. o. IČO 35878151 ZRUŠENÉ: Nemocnica s poliklinikou, Nemocničná 2512/8, 07701 Kráľovský Chlmec zrušené (.pdf 144kB) 13.4.2023
vydané (.pdf 105kB) 7.7.2020