Aktivity a podujatia RÚVZ

Momentálne neprebiehajú žiadne aktivity ani podujatia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove.