Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Trebišov