Aktuality

Späť Svetový deň diabetu 2023 - Poznajte svoje riziko a možnosti prevencie


Poznajte svoje riziko a možnosti prevencie
S prevenciou vám pomôžu poradne zdravia
V poradni zdravia vám odborní  zdravotnícki pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove na základe vyšetrenia  glykémie a zistenia ďalších rizikových faktorov,  poskytnú informácie v oblasti zdravého  životného štýlu, životosprávy a primeranej  pohybovej aktivity.
Deň konania akcie: 15.11.2023
Čas konania akcie: 8:00 – 11.00
Miesto konania akcie: Poradňa zdravia - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov

Včasným odhalením diabetes mellitus, správnou liečbou a lekárskym vedením minimalizujete jeho dôsledky. Pokiaľ diabetes nemáte, dozviete sa, ako môžete  riziko tohto ochorenia znížiť na minimum.
Poradňa zdravia pri RÚVZ  so sídlom v Trebišove poskytuje zdravotno-výchovné aktivity, vyšetrenia  a poradenstvo v rozsahu jednotného celoslovenského usmernenia bezplatne