Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 41. kalendárny týždeň 2023

V 41. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 941 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 2055,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4,75%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4601,3/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 119 osôb, čo predstavuje 12,64 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (90). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (3) a pneumónie (26).

Ochorenia hlásilo 54 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 38 % všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 41. kalendárnom týždni 2023 hlásených 61 ochorení (chorobnosť 133,2/100 000 osôb), čo predstavuje 6,48 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 74,28 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (366,0/100 000). 

V 41. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie 
na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 41. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 132 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19 vyšetrená metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo je o 19,01 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.


MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove