Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 39. kalendárny týždeň 2023

V 39. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 880 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1986,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 45,21%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5686,3/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 47 osôb, čo predstavuje 5,34 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (43). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (2) a pneumónie (2).

Ochorenia hlásilo 36 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 % všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 39. kalendárnom týždni 2023 hlásených 110 ochorení (chorobnosť 248,3/100 000 osôb), čo predstavuje 12,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 34,14 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (941,2/100 000). 

V 39. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 39. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 122 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19 vyšetrená metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo je o 159,57 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.


MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove