Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 37. kalendárny týždeň 2023

V 37. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 338 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1204,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 37,3%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4444,4/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 19 osôb, čo predstavuje 5,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (17). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (0) a pneumónie (2).

Ochorenia hlásilo 32 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 24 % všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 37. kalendárnom týždni 2023 hlásených 28 ochorení (chorobnosť 99,8/100 000 osôb), čo predstavuje 8,3% z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 75,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 60+ (295,7/100 000). 

V 37. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie 
na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 37. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 17 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo je o 31,4% viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.


MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove