Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 36. kalendárny týždeň 2023

V 36. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 539 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1216,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 149,53%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4283,6/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 56 osôb, čo predstavuje 10,38 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (37). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (12) a pneumónie (7).

Ochorenia hlásilo 46 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 36. kalendárnom týždni 2023 hlásených 116 ochorení (chorobnosť 261,8/100 000 osôb), čo predstavuje 21,52% z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 452,38 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (844,6/100 000). 

V 36. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie 
na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 36. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 14 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo je o 1300 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.


MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove