Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 34. kalendárny týždeň 2023

V 34. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 226 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 588,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 25,16%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1598,8/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 2,21 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (5). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (0) a pneumónie (0).

Ochorenia hlásilo 46 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 31 % všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 34. kalendárnom týždni 2023 hlásených 21 ochorení (chorobnosť 54,7/100 000 osôb), čo predstavuje 14,15% z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 34,37 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 60 a viac ročných (113,7/100 000). 

V 34. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie 
na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 34. kalendárnom týždni 2023 bola hlásená 1pozitívna vzorka na ochorenie  COVID-19 vyšetrená metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo je o 100% viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.


MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove