Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku (RÚVZ SK)

má územnú pôsobnosť pre okresy Svidník a Stropkov

RÚVZ SK je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Svidník a Stropkov 13.02.2024

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Svidník a Stropkov

Situácia k 13.2.2024

OKRES Svidník
Dňa 13.2.2024 bolo hlásené  1 nové ochorenie na VHA v obci Stročín. Kumulatívne je ku dňu 13.2.2024 v okrese Svidník hlásených 13 ochorení na VHA.
Stročín
Dňa 13.2.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenie na VHA u dieťaťa vo veku 8 rokov z minoritnej populácie v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými prípadmi v obci Stročín. Kumulatívne je hlásených 6 ochorení.
Železník
Dňa 2.1.2024 sme zaznamenali 1 ochorenie na VHA u dieťaťa vo vekovej skupine 10-14 rokov z majoritnej populácie. Nezistená epidemiologická súvislosť s výskytom VHA.
Mesto Giraltovce
Dňa 8.2.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenie na VHA u dieťaťa  minoritnej populácie vo veku 15 rokov. Ide o rodinný výskyt. Kumulatívne je v meste Giraltovce hlásených 6 ochorení na VHA v jednej rodine.

Prijaté opatrenia:

 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

 

OKRES Stropkov
Dňa 13.2.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenia na VHA v meste Stropkov.
Kumulatívne je ku dňu 13.2.2024 v okrese Stropkov hlásených 5 ochorení na VHA.
Mesto Stropkov
Dňa 13.2.2024 bolo hlásené 1 ochorenie na VHA u dieťaťa vo veku 13 rokov z minoritnej populácie v epidemiologickej súvislosti s potvrdeným prípadom v meste Stropkov. Kumulatívne sú  v meste Stropkov hlásené 3 ochorenia na VHA.

Prijaté opatrenia:

 • Vyhláška č. 15/2024 zo dňa 9.2.2024 vydaná RÚVZ so sídlom vo Svidníku 
 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

 

Vyšná Olšava
Dňa 13.2.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA.  Kumulatívne sú v obci Vyšná Olšava hlásené 3 ochorenia. 

Prijaté opatrenia:

 • Vyhláška č. 14/2024 zo dňa 8.2.2024 vydaná RÚVZ so sídlom vo Svidníku 
 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

 

Spracoval: oddelenie Epidemiológie, RÚVZ Svidník