Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku (RÚVZ SK)

má územnú pôsobnosť pre okresy Svidník a Stropkov

RÚVZ SK je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Svidník a Stropkov 02.04.2024

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Svidník a Stropkov

Situácia k 02.04.2024

OKRES Svidník
Dňa 02.04.2024 neboli hlásené nové ochorenia na VHA. Kumulatívne je v okrese Svidník hlásených 35 ochorení na VHA.

Cernina
Dňa 02.04.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA.  Spolu sú hlásené 2 ochorenia.

Svidník
Dňa 02.04.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA.  Spolu evidujeme v meste Svidník 12 ochorení na VHA.  

Stročín
Dňa 02.04.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. Kumulatívne je hlásených 6 ochorení.

Mesto Giraltovce
Dňa 02.04.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. Kumulatívne je v meste Giraltovce hlásených 15 ochorení na VHA.

Prijaté opatrenia:

 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

Neaktívne ohniská:
Obec Železník:
Dňa 16.02.2024 ubehlo 50 dní od potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Železník ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Svidník.

OKRES Stropkov
Dňa 02.04.2024 bolo hlásené  1 nové ochorenie na VHA v okrese Stropkov. Kumulatívne je v okrese Stropkov hlásených 43 ochorení na VHA.

Vyšný Hrabovec
Dňa 02.04.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. Kumulatívne sú hlásené 2 ochorenia.

Prijaté opatrenia:

 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

Mesto Stropkov
Dňa 02.04.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenie na VHA u 17 ročnej ženy z minoritnej populácie, v KO: ikterická, vakcinovaná. Kumulatívne je  v meste Stropkov hlásených 37 ochorení na VHA.

Prijaté opatrenia:

 • Vyhláška č. 15/2024 zo dňa 9.2.2024 vydaná RÚVZ so sídlom vo Svidníku 
 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

Vyšná Olšava
Dňa 02.04.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. Kumulatívne sú v obci Vyšná Olšava hlásené 4 ochorenia. 

Prijaté opatrenia:

 • Vyhláška č. 14/2024 zo dňa 8.2.2024 vydaná RÚVZ so sídlom vo Svidníku 
 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

 

Spracoval: oddelenie Epidemiológie, RÚVZ Svidník