Aktuality

Späť Európsky Imunizačný Týždeň 2024

21. - 27. apríla 2024  „Očkovanie chráni všetky generácie“

Cieľom kampane je zdôrazniť význam očkovania pre všetky generácie a poukázať na dlhoročnú efektívnosť očkovania v priebehu 50-tich rokov od prijatia Globálneho Rozšíreného Imunizačného Programu (EPI- Expanded Programme on Immunization) v roku 1974, počas ktorých boli výrazne eliminované mnohé infekčné ochorenia. 

Za posledných 50 rokov vakcíny celosvetovo zachránili viac ako miliardu životov.

„Očkovanie nás bude chrániť aj v budúcnosti“ – vývoj očkovacích látok proti infekčným ochoreniam neustále napreduje aj s ohľadom na nové ochorenia ohrozujúce zdravie ľudí. V súčasnosti sú dostupné nové formy očkovacích látok s minimálnymi nežiaducimi reakciami ako aj očkovacie látky proti novodobým ochoreniam. Počas 50 rokov od zavedenia očkovania sa zaznamenáva výrazný pokles vo výskyte infekčných ochorení, ktoré spôsobovali závažné komplikácie a početné úmrtia. 
V súčasnosti sa infekčné ochorenia preventabilné očkovaním vyskytujú najmä v oblastiach s nízkou zaočkovanosťou a nedostatočnou kolektívnou imunitou. Očkovanie výrazne prispieva k nižšej hospitalizácii a tým k šetreniu verejných finančných zdrojov a preto budú očkovacie látky neustále vyvíjané aj na nové infekčné ochorenia. 
Od roku 1974 sa vďaka očkovaniu podarilo vyhubiť pravé kiahne, divoký poliovírus sa zredukoval len na dve krajiny a prípady osýpok, rubeoly, tuberkulózy, čierneho kašľa, tetanu a záškrtu dramaticky poklesli. Dnes má každá krajina národný očkovací program a vakcíny sú uznávané ako jeden z najbezpečnejších, nákladovo najefektívnejších a najúspešnejších intervencií v oblasti verejného zdravia ako predchádzať úmrtiam a zvyšovať kvalitu života. Očkovanie zohralo dôležitú úlohu pri znižovaní detskej úmrtnosti. Celosvetová detská úmrtnosť klesla z 92 úmrtí na 1 000 živonarodených detí v roku 1974 na 25,5 v roku 2024. 

„Očkovanie chráni zdravie v každom veku a všetky generácie“ – Očkovanie nie je určené pre vybranú úzku skupinu populácie, ale chráni zdravie ľudí všetkých vekových skupín, či ide o malé deti, adolescentov, mladých dospelých, dospelých alebo starších ľudí. Očkovanie rovnako pomáha predchádzať závažným priebehom infekčných ochorení aj u špecifických rizikových skupín, ako sú ľudia s rôznymi chronickými ochoreniami, oslabeným imunitným systémom alebo budúce mamičky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku sa bude podieľať na tejto kampani a podporuje zámer WHO EUROPE. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa očkovania Vám zamestnanci RÚVZ odborne poradia a pomôžu na t.č. 054/7880031 v rámci poradne očkovania. 

 

Vypracovalo: Oddelenie epidemiológie RÚVZ Svidník