Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Svidník a Stropkov 16.05.2024

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Svidník a Stropkov

Situácia k 16.05.2024

OKRES Svidník
Dňa 16.05.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA. Kumulatívne je v okrese Svidník hlásených 50 ochorení na VHA.
 

Mesto Svidník
Dňa 16.05.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. Spolu evidujeme v meste Svidník 22 ochorení na VHA.  
Prijaté opatrenia:

 • Vyhláška č. 51/2024 zo dňa 3.5.2024 vydaná RÚVZ so sídlom vo Svidníku 
 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

Mesto Giraltovce
Dňa 16.05.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. Kumulatívne je v meste Giraltovce hlásených 16 ochorení na VHA.
Prijaté opatrenia:

 • Vyhláška č. 41/2024 zo dňa 15.4.2024 vydaná RÚVZ so sídlom vo Svidníku 
 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

Cernina
Dňa 16.05.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. Spolu je hlásených 6 ochorení.
Prijaté opatrenia:

 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

Neaktívne ohniská:
Obec Železník
Kumulatívne v obci Železník bol evidovaný 1 prípad ochorenia na VHA.
Obec Stročín
Kumulatívne bolo hlásených v obci 6 ochorení.

OKRES Stropkov
Dňa 16.05.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenie na VHA v okrese Stropkov. Kumulatívne je v okrese Stropkov hlásených 47 ochorení na VHA.
 

Mesto Stropkov
Dňa 07.05.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenie na VHA. Kumulatívne je  v meste Stropkov hlásených 41 ochorení na VHA.
Prijaté opatrenia:

 • Vyhláška č. 59/2024 zo dňa 16.4.2024 vydaná RÚVZ so sídlom vo Svidníku
 • Vyhláška č. 15/2024 zo dňa 9.2.2024 vydaná RÚVZ so sídlom vo Svidníku 
 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

Neaktívne ohniská:
Obec Vyšný Hrabovec
Kumulatívne boli hlásené 2 ochorenia.

Obec Vyšná Olšava
Kumulatívne boli hlásené 4 ochorenia.

Spracoval: oddelenie Epidemiológie, RÚVZ Svidník