Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Svidník a Stropkov 11.04.2024

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Svidník a Stropkov

Situácia k 11.04.2024

OKRES Svidník
Dňa 11.04.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenie na VHA. Kumulatívne je v okrese Svidník hlásených 46 ochorení na VHA.

Cernina
Dňa 11.04.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenie na VHA u 10 ročnej ženy z minoritnej populácie. Klinická forma ikterická, vakcinovaná.  Spolu je hlásených 5 ochorení.

Svidník
Dňa 11.04.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA .Spolu evidujeme v meste Svidník 20 ochorení na VHA.  

Mesto Giraltovce
Dňa 11.04.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. Kumulatívne je v meste Giraltovce hlásených 15 ochorení na VHA.

Prijaté opatrenia:

 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

Neaktívne ohniská:
Obec Železník
Dňa 16.02.2024 uplynulo 50 dní od potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Železník ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Svidník.

Obec Stročín
Dňa 02.04.2024 uplynulo 50 dní od potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Kumulatívne bolo hlásených 6 ochorení.
 

OKRES Stropkov
Dňa 11.04.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA v okrese Stropkov. Kumulatívne je v okrese Stropkov hlásených 44 ochorení na VHA.

Vyšný Hrabovec
Dňa 11.04.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. Kumulatívne sú hlásené 2 ochorenia.

Prijaté opatrenia:

 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

 

Mesto Stropkov
Dňa 11.04.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA. Kumulatívne je  v meste Stropkov hlásených 38 ochorení na VHA.

Prijaté opatrenia:

 • Vyhláška č. 15/2024 zo dňa 9.2.2024 vydaná RÚVZ so sídlom vo Svidníku 
 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

 

Vyšná Olšava
Dňa 11.04.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. Kumulatívne sú v obci Vyšná Olšava hlásené 4 ochorenia. 

Prijaté opatrenia:

 • Vyhláška č. 14/2024 zo dňa 8.2.2024 vydaná RÚVZ so sídlom vo Svidníku 
 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

 

Spracoval: oddelenie Epidemiológie, RÚVZ Svidník