Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Svidník a Stropkov 02.05.2024

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Svidník a Stropkov

Situácia k 02.05.2024

OKRES Svidník
Dňa 02.05.2024 boli hlásené 2 nové ochorenia na VHA. Kumulatívne je v okrese Svidník hlásených 49 ochorení na VHA.

Cernina
Dňa 02.05.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenie na VHA u 8 ročného muža. Klinická forma ikterická, nevakcinovaný. Spolu je hlásených 6 ochorení.

Svidník
Dňa 02.05.2024 bolo hlásené  1 nové ochorenie na VHA u 12 ročnej ženy.  Klinická forma ikterická, nevakcinovaná. Spolu evidujeme v meste Svidník 21 ochorení na VHA.  

Mesto Giraltovce
Dňa 02.05.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. Kumulatívne je v meste Giraltovce hlásených 16 ochorení na VHA.

Prijaté opatrenia:

 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

Neaktívne ohniská:
Obec Železník
Dňa 16.02.2024 uplynulo 50 dní od potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Železník ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Svidník.

Obec Stročín
Dňa 02.04.2024 uplynulo 50 dní od potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Kumulatívne bolo hlásených 6 ochorení.
 


OKRES Stropkov
Dňa 02.05.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA v okrese Stropkov. Kumulatívne je v okrese Stropkov hlásených 46 ochorení na VHA.


Prijaté opatrenia:

 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

Mesto Stropkov
Dňa 02.05.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. Kumulatívne je  v meste Stropkov hlásených 40 ochorení na VHA.

Prijaté opatrenia:

 • Vyhláška č. 15/2024 zo dňa 9.2.2024 vydaná RÚVZ so sídlom vo Svidníku 
 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

Vyšná Olšava
Dňa 02.05.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. Kumulatívne sú v obci Vyšná Olšava hlásené 4 ochorenia. 

Prijaté opatrenia:

 • Vyhláška č. 14/2024 zo dňa 8.2.2024 vydaná RÚVZ so sídlom vo Svidníku 
 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

Neaktívne ohniská:
Obec Vyšný Hrabovec:
Dňa 28.04.2024 uplynulo 50 dní od potvrdeného prípadu ochorenia v obci. Z tohto dôvodu obec Vyšný Hrabovec ďalej nezaraďujeme k aktívnym ohniskám VHA v okrese Stropkov. Kumulatívne boli hlásené 2 ochorenia.

Spracoval: oddelenie Epidemiológie, RÚVZ Svidník