Pracovník na odbore dokumentačno právnom

Popis pozície

Samostatná ucelená odborná činnosť vo vymedzenom úseku – orgánu verejného zdravotníctva na odbore dokumentačno právnom. Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. Samostatné odborné spracúvanie návrhov rozhodnutí.    viac tu

Verejný zdravotník - radca

Popis pozície

Samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku – orgánu verejného zdravotníctva.
Kontrolná, dozorná alebo inšpekčná činnosť vo verejnom zdravotníctve.   viac tu.