Oddelenie mikrobiológie životného prostredia

 Vykonáva analýzy:

  • potravín, kozmetiky a predmetov bežnej potreby
  • pitných vôd, pramenitých a minerálnych vôd
  • rekreačných vôd - bazény prírodných a umelých kúpalísk
  • povrchových vôd
  • čistených vôd
  • vzoriek sanitárnej mikrobiológie