Oddelenie fyzikálnych analýz

Vykonáva analýzy

Fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí

vo vzťahu k expozícii pracovníkov, populácie a záťaže týmito faktormi

Rozsah vyšetrení:

Pracovné prostredie

  • hlukvibrácie
  • osvetlenie denné
  • osvetlenie umelé
  • tepelno-vlhkostná mikroklíma

Životné prostredie

  • hluk
  • osvetlenie denné
  • osvetlenie umelé
  • UV žiarenie