Oddelenie chemických analýz ovzdušia a biologických expozičných testov

Vykonáva analýzy:

Ovzdušia voľného, vnútorného a pracovného

vo vzťahu k expozícii populácie a záťaže škodlivinami zo životného a pracovného  prostredia.

Rozsah vyšetrení:

 • voľné ovzdušie
  prach a chemické škodliviny
 • vnútorné ovzdušie
  prach a chemické škodliviny
 • pracovné ovzdušie
  tuhé aerosóly bez toxického účinku, prachy s fibrogénnym a dráždivým účinkom, plyny, pary a aerosóly s toxickým účinkom
 • anorganické plyny a pary
 • aerosóly s obsahom toxických prvkov
 • organické látky
  ​​​​​​​

Biologického materiálu

pre stanovenie záťaže organizmu  človeka škodlivými látkami z pracovného prostredia

Rozsah vyšetrení:

●  Metabolizované resp. nezmenené škodliviny v biologickom materiáli (moč, krv) po pracovnej expozícii.