Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, Prešov v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
7:30 - 15:00

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ – Hollého 5, Prešov

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ - tel.: 051 7580 311
e-mail: po.podatelna@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia:
Ing. Tatiana Miščíková, tel.: 051 7580 321, po.miscikova@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov:
MVDr. Dagmar Hybenová, tel.: 051 7580 341, po.hybenova@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže:
Mgr. MVDr. Adriána Dudlová, PhD., tel.: 051 7580 317, po.dudlova@uvusr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva:
Mária Geletová, tel.: 051 7580 313, po.geletova@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie:
Mgr. Mária Lišková, tel.: 051 7580 333, kerlik@vzbb.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu:
MVDr. Ida Hudáková, tel.: 051 7580 3326, po.hudakova@uvzsr.sk

Odbor laboratórnych činností:
Ing. Jana Dolinská, tel.: 051 7580 351, po.dolinska@uvusr.sk

​​​​​​​Oddelenie chemických analýz vôd:
Ing. Bibiana Bartle, tel.: 051 7580 371, po.bartle@uvzsr.sk

Oddelenie chemických analýz požívatín:
Ing. Jana Markušová, tel.: 051 7580 375, po.markusova@uvzsr.sk 

Oddelenie chem. analýz ovzdušia a BET:
Mgr. Pavol Sosa, tel.: 051 7580 381, po.sosa@uvzsr.sk 

Oddelenie fyzikálnych analýz:
Ing. Dana Pecúchová , tel.: 051 7580 386, po.pecuchova@uvzsr.sk 

Oddelenie mikrobiológie životného prostredia:
​​​​​​​​​​​​​​
Ing. Martina Janečková, tel.: 051 7580 361, po.janeckova@uvzsr.sk 

Osobný úrad:
Mgr. Jozef Popjak, tel.: 051 7580 306, po.popjak@uvzsr.sk