Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove (RÚVZ PO)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prešov a Sabinov.

Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Prešovskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ PO je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Jozef Varga, MPH.

Aktuality

Späť Svetový deň zdravia 2024: Moje zdravie, moje právo - Stanovte si hranice

Stanovte si hranice

Siedmy apríl sa spája so Svetovým dňom zdravia. Tohtoročnou témou je „Moje zdravie, moje právo“ . Vyjadruje princíp, že každý jednotlivec má právo na ochranu a podporu svojho zdravia. Ide o výzvu k zabezpečeniu rovnakých možností a práv na zdravie pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich sociálne, ekonomické alebo iné okolnosti.
Je ťažké byť v dnešnej uponáhľanej a stresovej dobe zdravý? Často si hovoríte - Som v strese, robím pod tlakom? Žiaľ, sú to slová, ktoré sa udomácňujú v našom živote. Dlhodobý alebo nadmerný stres môže mať negatívne dôsledky na naše zdravie a výkon. Nadmerný stres môže viesť k vyhoreniu, problémom so spánkom, zhoršeniu fyzického a psychického zdravia, ako aj k problémom v osobnom živote a vzťahoch.

Čo znamená stres v našom živote?

Príčiny stresu môžu byť rôznorodé a závisia od jednotlivca a jeho životných okolností. Môže ísť o  pracovné tlaky, osobné konflikty, finančné problémy, zdravotné obavy a mnoho ďalších. Stres môže mať vplyv na rôzne aspekty našich životov, vrátane fyzického zdravia (ako sú napríklad srdcové problémy, tráviace ťažkosti, alebo oslabená imunita), psychického zdravia (depresia, úzkosť, alebo podráždenosť) a sociálnych vzťahov (konflikty v rodine alebo v práci).
Niektorí ľudia sú schopní efektívne zvládať stresové situácie pomocou adaptívnych stratégií, ako je napríklad cvičenie, meditácia, alebo hľadanie podpory od blízkych. Avšak, pre niektorých ľudí môže stres spôsobiť vážne problémy a potrebu profesionálnej pomoci.

Deň zdravia

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pripravil v obchodnom centre EPERIA MALL v Prešove Deň zdravia.  Odborní pracovníci vám  4. apríla 2024  v čase od 10. – 14. hod. vyšetria celkový cholesterol, zmerajú hodnoty krvného tlaku a pulzu, čaká vás celková analýza tela prístrojom InBODY (zloženie tela – pomer vody, minerálnych látok, proteínov a tukov, z ktorých je ľudské telo zložené, BMI, percentuálny podiel telesného tuku, hodnotenie svalového a tukového tkaniva), dozviete sa o prevencii onkologických ochorení (domáci test na skryté krvácanie v stolici) či pripravené budú ukážky dentálnej hygieny.

Bezplatné vyšetrenie  ponúka aj Týždeň otvorených dverí od 8. do 12. apríla. V Poradni zdravia RÚVZ  vás čaká meranie krvného tlaku,  tepovej frekvencie, vyšetrenie krvi - cholesterolu, glukózy, meranie telesnej výšky, hmotnosti, určenie BMI, % tuku v tele a kostrového svalstva, hodnotenie rizikových faktorov spôsobu života, individuálne poradenstvo, analýza stravovania a návrh jedálnička pomocou moderného programu Planeat. Zarezervujte si termín na č.t. 051/75 803 28 alebo mailom po.opz@uvzsr.sk

Ako môže stres ovplyvniť zdravie:

 1. Fyzické účinky: Stres spôsobuje uvoľňovanie hormónov, ako je kortizol a adrenalín, čo môže mať rôzne fyzické účinky. Medzi ne patrí zvýšený krvný tlak, zvýšená srdcová frekvencia, zvýšená svalová napätosť a rýchlejšie dýchanie. Tieto fyziologické reakcie môžu mať dlhodobé dôsledky na zdravie srdca, cievy a iné orgány.
 2. Oslabený imunitný systém: Chronický stres môže oslabiť imunitný systém a zvýšiť náchylnosť na infekcie a choroby. To môže viesť k častejšiemu ochorení a dlhšiemu času potrebnému na zotavenie sa.
 3. Duševné zdravie: Stres môže mať negatívny vplyv aj na duševné zdravie. Môže spôsobiť úzkosť, depresiu, podráždenosť a ďalšie duševné problémy. Ľudia vystavení chronickému stresu môžu mať vyššie riziko vzniku duševných porúch.
 4. Problémy so spánkom: Stres môže spôsobiť problémy so spánkom, ako sú nespavosť, narušený spánkový cyklus a častejšie prebúdzanie v noci. Nedostatok kvalitného spánku môže ďalej zhoršiť účinky stresu na zdravie.
 5. Problémy s trávením: Stres môže mať aj vplyv na tráviaci systém, spôsobujúc problémy ako žalúdočné vredy, zápcha, hnačka alebo kŕče v žalúdku.

Ako sa dá najlepšie eliminovať stres?

Eliminácia stresu úplne nie je vždy možná, pretože stres je prirodzenou súčasťou života a môže byť spôsobený rôznymi faktormi, ktoré sú často mimo našej kontroly. Avšak existujú rôzne spôsoby, ako efektívne zmierniť a riadiť stres. Ak sa ale cítite pretrvávajúco veľmi stresovaní alebo máte pocit, že nedokážete zvládnuť stres sám, neváhajte vyhľadať profesionálnu pomoc od terapeuta alebo psychológa.

 1. Cvičenie: Pravidelná fyzická aktivita je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zmierniť stres. Aeróbne cvičenie uvoľňuje endorfíny, tzv. "hormóny šťastia", ktoré pomáhajú zlepšiť náladu a zmierňujú úzkosť.
 2. Meditácia a hlboké dýchanie: Meditácia a techniky hlbokého dýchania sú účinnými nástrojmi na upokojenie mysle a zmiernenie stresu. Pravidelná prax týchto techník môže pomôcť vybudovať odolnosť voči stresu.
 3. Čas pre seba: Dôležité je mať čas pre seba a vyhnúť sa prílišnému zahlteniu rozvrhom. Vykonávanie aktivít, ktoré vás bavia a relaxujú, môže pomôcť znížiť stresové hladiny.
 4. Riadenie času: Organizácia vášho času a určenie priorít úloh môže pomôcť minimalizovať stres spojený s pocitom nedostatkom času.
 5. Zdravá strava: Konzumácia vyváženej stravy a pitie dostatku vody môže podporiť vaše fyzické a duševné zdravie a pomôcť vám lepšie zvládať stres.
 6. Dostatok spánku: Zabezpečte si dostatočný a kvalitný spánok, pretože nedostatok spánku môže zvýšiť hladinu stresu.
 7. Komunikácia: Otvorená a zdravá komunikácia s blízkymi ľuďmi alebo s profesionálnym poradcom môže pomôcť zdieľať vaše starosti a nájsť riešenia.
 8. Hranie sa so zvieratami: Interakcia so zvieratami, ako sú psov alebo mačky, môže mať upokojujúci a terapeutický účinok na človeka a pomôcť zmierniť stres.