Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Levice za 10. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia v okrese Levice za 10. kalendárny týždeň 2024

V 10. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 837 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1383,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 8,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6531,2/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 24 osôb, čo predstavuje 2,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (13). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (8) a sinusitídy (3).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 10. kalendárnom týždni 2024 hlásených 137 ochorení (chorobnosť 226,4/100 000), čo predstavuje 16,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 13,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (1342,0/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 10. kalendárnom týždni 2024 prerušený v 1 materskej škole.

V 10. kalendárnom týždni 2024 nebola hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID – 19, podobne ako v 9. kal. týždni. 
 

Mgr. Eva Kaňková, MPH
poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky

Epidemiologická situácia v okrese Levice