Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Levice za 9. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia v okrese Levice za 9. kalendárny týždeň 2024

V 9. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 890 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1511,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 25,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6279,0/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 16 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (12). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (2) a sinusitídy (2).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 9. kalendárnom týždni 2024 hlásených 154 ochorení (chorobnosť 261,5/100 000), čo predstavuje 17,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 25,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (1854,4/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 9. kalendárnom týždni 2024 prerušený v 1 materskej škole.

V 9. kalendárnom týždni 2024 nebola hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID – 19, podobne ako v 8. kal. týždni. 

Mgr. Eva Kaňková, MPH
poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky

Epidemiologická situácia v okrese Levice