Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Levice za 20. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia v okrese Levice za 20. kalendárny týždeň 2024

V 20. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 872 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1856,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 20,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7341,0/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb, čo predstavuje 1,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (7). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (5) a otitídy (3).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 20. kalendárnom týždni 2024 hlásených 105 ochorení (chorobnosť 223,6/100 000), čo predstavuje 12,0 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 15,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (1147,0/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces nebol v 20. kalendárnom týždni 2024 prerušený v žiadnom školskom zariadení.

V 20. kalendárnom týždni 2024 nebola hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID – 19, čo je rovnako ako v prechádzajúcom týždni.

Mgr. Eva Kaňková, MPH
poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky

Epidemiologická situácia v okrese Levice