Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Levice za 19. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia v okrese Levice za 19. kalendárny týždeň 2024

V 19. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 638 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1545,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 2,0 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5254,5/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 1,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (4). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (3).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 19. kalendárnom týždni 2024 hlásených 80 ochorení (chorobnosť 193,8/100 000), čo predstavuje 12,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 17,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (1088,8/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces v 19. kalendárnom týždni 2024 nebol prerušený v žiadnom výchovno-vzdelávacom zariadení.

V 19. kalendárnom týždni 2024 nebola hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID – 19.

Mgr. Eva Kaňková, MPH
poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky

Epidemiologická situácia v okrese Levice