Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Levice za 15. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia v okrese Levice za 15. kalendárny týždeň 2024

V 15. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 850 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1926,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 40,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7513,8/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 16 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (9). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (2) a sinusitídy (5).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 15. kalendárnom týždni 2024 hlásených 67 ochorení (chorobnosť 151,9/100 000), čo predstavuje 7,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 25,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (774,6/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces nebol v 15. kalendárnom týždni 2024 prerušený v žiadnom školskom zariadení.

V 15. kalendárnom týždni 2024 nebola hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID – 19, čo je rovnako ako v prechádzajúcom týždni. 
 

Mgr. Eva Kaňková, MPH
poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky

Epidemiologická situácia v okrese Levice