Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Levice za 13. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia v okrese Levice za 13. kalendárny týždeň 2024

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 607 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1242,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 23,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5095,4/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 14 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (10). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (2) a sinusitídy (2).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni 2024 hlásených 40 ochorení (chorobnosť 81,8/100 000), čo predstavuje 6,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 63,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (489,9/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 13. kalendárnom týždni 2024 prerušený v 2 materských školách.

V 13. kalendárnom týždni 2024 nebola hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID – 19, čo je rovnako ako v prechádzajúcom týždni. 
 

Mgr. Eva Kaňková, MPH
poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky

Epidemiologická situácia v okrese Levice