Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Levice za 12. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia v okrese Levice za 12. kalendárny týždeň 2024

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 972 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1618,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 2,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 8740,6/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 23 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (14). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (3) a sinusitídy (6).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni 2024 hlásených 133 ochorení (chorobnosť 221,5/100 000), čo predstavuje 13,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 21,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (2116,6/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 12. kalendárnom týždni 2024 prerušený v 2 materských školách.

V 12. kalendárnom týždni 2024 nebola hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID – 19, čo predstavuje pokles oproti prechádzajúcemu týždňu. 
 

Mgr. Eva Kaňková, MPH
poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky

Epidemiologická situácia v okrese Levice